home

Garages en bijgebouwen

Het realiseren van een garage of bijgebouw (wat veel vormen kent; schuur, stalling, prieel of hobbyruimte) in de direct omgeving van uw huis wordt altijd met extra zorg omkleedt. Ten eerste wordt er gekeken naar het gebruiksdoel: afhankelijk hiervan wordt er een inventarisatie van wensen en eisen gemaakt waarvan de uitwerking met u wordt doorgenomen. Hierbij spelen veel zaken een rol. Denk aan de mogelijkheden binnen het geldende vergunningstelsel, maar ook zaken als grootte, kleuren en uitvoering. Soms stelt de toepassing speciale eisen, denk hierbij aan daglicht toetreding, ventilatie, vandalisme bestendigheid, afmetingen van de toegang en de eventuele benodigde aansluitingen van nutsvoorzieningen. Door samen met de ervaringsspecialisten van Twisk na te denken over al deze punten komen we tot een oplossing die voldoet aan al uw wensen.

Om u een idee te geven van de garages en bijgebouwen welke wij hebben uitgevoerd of in uitvoering hebben, kunt u hier een kijkje nemen.