home

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) geven we o.a. vorm door doorlopend ruimte te bieden aan jonge mensen die zich in de bouwwereld laten scholen, het gebruik van duurzame en milieu verantwoorde materialen en door een gescheiden afvalstraat. Wij zijn een door Fundeon erkend leerbedrijf en hebben stageplaatsen voor leerlingen van vakopleidingen.