home

Timmerfabriek

Aannemer Twisk beschikt over een eigen timmerfabriek die geheel zelfstandig opereert. Naast de activiteiten voor de eigen werken wordt circa 30% van de productie aan derden geleverd. Aanvullend op de productie van kozijnen, wordt een belangrijk deel van de activiteiten gevormd door de speciale producten. Dit betreft onder andere dakkapellen, trapconstructies, spouwbladen, geveltimmerwerk en complete dakkappen voor uitbreiding van woningen. Door de schaal en omvang van de activiteiten is sprake van een zeer direct contact met de opdrachtgever. Hierdoor kan Twisk naar behoefte van de klant een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling en technische uitwerking van de gewenste eind producten.